No Title
cv: 7052 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sBusiness Intelligence / Datawarehouse
WEERT
per direct
BI/ datawarehouse/Rapportage Opdracht

 Betalingsverkeer en SEPA DD / CT
 Experience BI and BA with IBM Cognos 10
 Metadata Management
 Informatie Analyse
 Informatie Modellering
 DataVault Modeling
 Dimensioneel modelleren, advanced
 Dimensioneel modelleren, basics
 PRINCEII
 Qlikview
 SAP - (BO) Business Objects
 Rulespeak - Rulespeak - Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR)
 SQL 2012 / Server 2012
 ITIL3
 IBM C8 BI Report Authoring en Modeling Fasttrack
 SAS Versneld Opleidingstraject1: Programmeren1 en 2
 IBM C8 BI Framework Manager: Design Metadata Models
 Cognos BI Fasttrack Administrator
 Change Management / Project management / Teamleader MT level
 Management Presentatie Training
 Cognos BI Ahoc Querying
 Management assertiveness: Communicatie en gedrag technieken
 VBA scripting, reporting design, macro building
 COPC: Customer Operations Performance Center (Quality en services)
 Teamleader management training (Coordinatie en development)
 Bedrijfshulpverlener
 Marketing en Sales (Ondernemerschap)
 HTS Eindhoven
 MTS Eindhoven
 LTS Weert

Marcel Bergmans is al meer dan 10 jaar Business Intelligence Consultant. Hij heeft in deze tijd uitgebreide kennis en ervaring in dit vakgebied opgebouwd . Hij is communicatief zeer sterk, flexibel, integer en veelzijdig.

Marcel is zeer sociaal en open in zijn communicatie, hij is zeer gedreven, leergierig en nauwkeurig in zijn werk. Hij wil mensen graag helpen en heeft een positieve houding die hij overbrengt op zijn omgeving. Hij is doelgericht werkt graag met actiepunten. Hij kent geen problemen alleen uitdagingen. Hij zorgt voor de juiste oplossing om een professioneel en onderhoudsvriendelijk product op te leveren.

Marcel is voornamelijk front-end business-IT vertaler en luistert goed naar de wensen van de opdrachtgever. Zo adviseert hij de klant hoe men de beste oplossing voor de informatiebehoefte duidelijk en juist op kan bouwen. Hij is de professional die de business wensen omzet naar het gewenste resultaat. Hij bouwt de data-modules benodigd voor de rapportage behoeften voor de complete business lagen van de klant, zoals: management rapportages, dashboards, templates, detail rapporten, service level rapporten, etc.
Hij houdt nauw contact met de business om te valideren of de ontwikkelingen blijven aansluiten bij de wensen. Wijzigingen in ontwikkeling worden door Marcel in een change management proces projectmatig beheerd. Hij zorgt ervoor dat het ontwikkelproces goed wordt uitgevoerd. Hierbij controleert hij de complete ontwikkeling van de BI chain, front-end tot back-end. Hij zorgt er altijd voor dat de datakwaliteit en integriteit gewaarborgd blijft. Hij valideert de data tussen het bron datawarehouse en de rapportage omgeving.

Marcel is ontwikkelaar voor diverse branches :
• Banken
• Dienstverlening
• Callcenter
• Politie

Zijn expertises zijn:
• Business-ICT Vertaler; 11 Jaar
• Cognos Ontwikkelaar; 11 jaar
• SAP – (BO) Business Objects ontwikkelaar; 2 jaar
• Qlikview Ontwikkelaar; 2 jaar
• Functioneel Designer; 4 jaar
• Data Analist / Data Validatie; 11 jaar
• Rapportage Ontwikkelaar; 11 jaar
• Informatie Analist; 9 jaar
• DataVault Modeling; 1 jaar
• PRINCEII; 1 jaar
• Team Management; 8 jaar

Tools zijn:
• Cognos Suite 7, 8 en 10
• Qlikview 10, 11
• SAP – (BO) Business Objects Enterprise 4.0
• Office 200X, VBA, SQL, Macro's, My SQL
• SQL 2012 / Server 2012
en andere benodigde applicaties en/of tools om data te analyseren en/of te rapporteren.
Naast zijn werk is hij ook actief als computer specialist, hij repareert, installeert en onderhoud systemen en kleine netwerken. ICT / BI is dan ook veel meer dan alleen zijn werk.

Rapportage ontwikkeling vervoersbudget applicatie Achmea
Achmea, sep 2012 | okt 2012

Opdracht omschrijving:
Een nieuw vervoersbudget bedrijfsapplicatie wordt gebouwd om de vervoerskosten en budget in kaart te brengen | Een Database wordt ingericht voor het vastleggen van de informatie| Rapportage ontwikkeling is benodigd om de kosten en het budget per medewerker duidelijk weer te geven | Business/IT Alignment om de rapportage behoeften duidelijk in kaart te brengen | De kosten en budget rapportage wordt via de web-applicatie van Achmea weergegeven

In een ontwikkelteam van 8 personen is er een vervoersapplicatie gebouwd waar ik de rapportage lay-out en datacontrole heb opgezet, het Java team heeft deze uitwerking in de applicatie opgenomen.
Doel is de Business per medewerker, per team en voor de gehele business een compleet overzicht te geven over de vervoerskosten.

Hiervoor heb ik de onderstaande taken verricht.
Operationele bron data analyse | Business requirements ontwikkelen | Functioneel design ontwikkelen ( Business/IT Alignment) | Data analyse, controle, validatie | Ontwikkelen van standaard rapportage layout en definities

Resultaat: De vervoersapplicatie geeft inzicht in kosten en budget, hierdoor heeft het bedrijf een grote efficiency ondergaan.

Cognos rapportage Modellering en Framework ontwikkeling goederen vervoer planning
ProRail, sep 2012 | okt 2012

Opdracht omschrijving:
Het goederenvervoer moet beter is kaart worden gebracht | Er moet duidelijk een controle komen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen | Business /IT Alignment om de rapportage behoeften duidelijk in kaart te brengen | Er zijn 20 meetwaarden en extra dimensies nodig om duidelijk in beeld te brengen welke wagons achter elkaar geplaatst mogen worden in het goederen vervoer.

In een ontwikkelteam van 4 personen zijn de meetwaarden volgens specificatie op de database berekend, via Cognos heb ik de meetwaarden en dimensies in de rapportage module toegevoegd om de rapportages te kunnen uitbreiden zodat de planning en controle wordt verbeterd en naar de overheid gerapporteerd kan worden.
Doel is een complete vervoersrapportage op te bouwen waarmee de vervoerder gecontroleerd en gestuurd kan worden om aan de overheid regels te voldoen t.b.v. de veiligheid op het spoor.

Hiervoor heb ik de onderstaande taken verricht.
Operationele bron data analyse | Business requirements ontwikkelen
| Functioneel design ontwikkelen ( Business/IT Alignment) | Data Analyse, controle, validatie | Ontwikkelen van rapportage module in Cognos framework | Ontwikkelen van rapportage kubus in Cognos Transformer | Ontwikkelen van controle dashboard | Ontwikkelen van standaard rapportage layout en definities

Resultaat: De goederentrein vervoerder wordt gecontroleerd op wagon indeling t.b.v. de veiligheid, de overheid controleert dit en neemt als nodig maatregelen.


Teamleader Cognos BI Authoring, Modeling | Service Level (SLA) rapportage ontwikkeling.
vts Politie Nederland, mei 2012 | aug 2012

Opdracht omschrijving:
Service Level Agreement (SLA) rapportage is ontwikkeld in Cognos 7 | Alignment is vereist, beter zakelijk inzichten en besluiten benodigd | Service Level Agreement (SLA) rapportage moet volledig worden omgebouwd volgens definities in Cognos 8.4

Als Teamleader in een ontwikkelteam van 3 personen hebben we voor de Service Level Agreement (SLA) rapportage in Cognos 8.4 ontwikkeld. Hierbij heb ik de definities en ontwikkel benodigdheden samen met het team opgesteld. Doel is om de complete rapportage ontwikkeling en definities via Cognos in te regelen t.b.v. automatisering van Excel rapportages die gestopt zullen worden.

Hiervoor heb ik de onderstaande taken verricht.
Team geleid van 3 personen om de juiste definities, en ontwikkeling te plannen en uitvoeren volgens plan | Bron data analyse | Business requirements en definities opstellen en documenteren | Functioneel design ontwikkeling ( Business/IT Alignment) | Data analyse, controle, validatie, bronontsluiting naar Datawarehouse | Ontwikkelen van Cognos framework | Ontwikkelen van Report Studio, Analyse Studio rapportages | Ontwikkelen van Service Level Agreement (SLA) rapportage | Ontwikkelen van rapportage layout en definities

Resultaat: De Service Level Agreement (SLA) en Management rapportages geven inzicht in de kwaliteit van de Servicedesk binnen de organisatie. SLA afspraken worden gemonitord

Cognos 8.4 | Cognos 10 training ontwikkeling
Atos Nederland BV, feb 2012 | mei 2012

Trainingsdoeleinden en competences ontwikkelen.
Ontwikkelen van trainingsomgeving tbv Business Intelligence tools en kennis deling. Business Intelligence tools omgeving opstellen in Cloud t.b.v. toegankelijke kennis omgeving

Cognos BI Authoring, Modeling, Infrastructuur en reporting developer
Avery Dennison, sep 2010 | dec 2011

Opdracht omschrijving:
Rapportages worden in Acces of Excel door afdelingen zelf ontwikkeld | Het kost veel tijd en is zeer foutgevoelig | Definities en ambities zijn niet aligned | Alignment is vereist, beter zakelijk inzichten en besluiten benodigd | Business/IT Alignment voor een juiste ontwikkeling van het Datawarehouse door IT | De complete rapportage ontwikkeling opbouwen in Cognos

In een ontwikkelteam van 8 personen hebben we voor de Internationale business het management informatie systeem in Cognos ontwikkeld. Doel is om de complete rapportage ontwikkeling en definities via Cognos in te regelen en alle bestaande rapportages te stoppen.

Hiervoor heb ik de onderstaande taken verricht.
Financiële en Operationele bron data analyse | Business requirements ontwikkelen | Functioneel design ontwikkelen ( Business|ICT Alignment) | Data Analyse, controle, validatie, bronontsluiting naar Datawarehouse | Ontwikkelen van Cognos Framework | Ontwikkelen van Report Studio, Analyse Studio rapportages | Ontwikkelen van Management Dashboard | Ontwikkelen van financieel dashboard | Ontwikkelen van controle dashboard | Ontwikkelen van standaard rapportage layout en definities

Resultaat: De volledige rapportage behoeften worden in Cognos ontwikkeld, deze zijn leidend, men kan er niet van afwijken. Het bedrijf heeft een grote efficiencyslag ondergaan.


Cognos reporting structuur ontwikkelaar
Royal Bank of Scotland (RBS), nov 2009 | sep 2010

Opdracht omschrijving:
De Royal Bank of Scotland heeft de Retail markt van de ABN Bank overgenomen. Hiervoor is een compleet nieuw datawarehouse ingericht, waar Cognos als rapportage tool is ingericht.
Voor de standaard rapportage ontwikkeling in Cognos moeten rapportages ontwikkeld worden per manager en afdeling, deze worden via Report Studio en Analyse Studio ontwikkeld.

In een ontwikkelteam van 6 personen moeten de rapportages voor de complete internationale Retail markt van de Royal Bank of Scotland worden opgebouwd.
Daarnaast moet een intern team worden opgeleid om de rapportage ontwikkelingen te onderhouden
Doel is om een duidelijk beeld te geven over de ontwikkelingen om te kunnen reageren op de markt.

Voor deze functie heb ik de volgende taken verricht:
Financiële en Operationele bron data, Datawarehouse data analyse | Business requirements samen met management en afdelingen opstellen | Ontwikkelen van management dashboard | Ontwikkelen van operationeel dashboard | Data analyse, controle, validatie | Ontwikkelen van Report Studio, Analyse Studio rapportages

Resultaat: Er een volledige rapportage omgeving met MT dashboard opgebouwd. Het opgeleide rapportageteam onderhoud dit.

Data / reporting Analist / automatisering
Nederlandse Spoorwegen, jul 2006 | apr 2009

Opdracht omschrijving:
Rapportages worden via Excel en Access opgebouwd, hier ontstaat veel verwarring door onjuist aangeleverde data, hierdoor worden verkeerde business besluiten genomen.
Voor de standaard rapportage ontwikkeling per manager en afdeling, moet een Datawarehouse worden ingericht, de rapportages worden dan via Cognos ontwikkeld.

In een team van 4 mensen worden alle source systemen geanalyseerd waarna ze via een functioneel design in een Datawarehouse worden geintregreerd. Doel is om via Cognos alle rapportages te ontwikkelen, definities op te stellen en business alignment te regelen.

Hiervoor heb ik de volgende taken verricht:
Financiële en Operationele bron data analyse | Business requirements vertalen in Functioneel design (Business/IT vertaling) | Rapportage templates via VBscript opbouwen | uitbreiden in Excel en Access, ter voorbereiding op Cognos ontwikkeling. | Data analyse, controle, validatie, bronontsluiting naar Datawarehouse | Opstellen automatiseringsprojecten, coordinatie per afdeling | Cognos framework module ontwikkelen, rapportage opbouw | Standaard rapportage layout en definities ontwikkelen | Ontwikkelen van management dashboard | Ontwikkelen van Financieel Dashboard | Ontwikkelen van Controle Dashboard | Opbouw Rapportage team, coördineren t.b.v. front office en management | Verbetermanagement en performance management opstellen tbv stuurinformatie voor business en activiteiten

Resultaat: Rapportages in Cognos ontwikkelen waardoor tijd vrij komt voor analyse, kwaliteit controle. Kwantiteitsverbetering is ontstaan.
Business controle en uitvoering is verbeterd en bespaard nu veel tijd en geld.
European Research & Planning Coordinator / Business Analist
Twenty4Help, feb 2004 | jul 2006

Opdracht omschrijving:
De rapportages worden via Excel en Access ontwikkeld, door validatie fouten en onduidelijke controle, worden verkeerde beslissingen genomen. Ter verhoging van de efficiency moeten de rapportage behoeften via een Datawarehouse in Cognos worden opgebouwd.
Data kwaliteit moet gewaarborgd worden doormiddel van de nieuwe rapportage ontwikkeling in Cognos.

In een team van 4 personen worden alle source systemen geanalyseerd waarna ze via een functioneel design in een Datawarehouse worden geïntegreerd. Doel is om via Cognos alle rapportages te ontwikkelen, definities op te stellen en business alignment te regelen.

Hiervoor heb ik de volgende taken verricht:
Verzameling van alle bronsysteem informatie | Data analyse, controle en valideren | Business requirements vertalen in functioneel design (Business/IT vertaling) | Rapportage templates via VBscript opbouwen en uitbreiden in Excel en Access, ter voorbereiding op Cognos ontwikkeling | Cognos Framework module ontwikkelen, rapportage opbouw | Opbouw Rapportage team, coördineren t.b.v. Front Office en Management | Standaard rapportage layout en definities ontwikkelen | Ontwikkelen van management dashboard | Ontwikkelen van financieel dashboard | Ontwikkelen van controle dashboard | Target en doelstellingen bepalen | Hardware en software problem management onderhouden | Workshop onderhouden t.b.v. performance en ontwikkeling vergroting | Performance vergrotings besprekingen.

Resultaat: Rapportages worden ontwikkeld in Cognos waardoor analyse, kwaliteit en kwantiteitsverbetering ontstaat. Door betere sturing is nu verbetering in performance, opbrengt en targets behaald

Teamleader Operations Callcenter
Twenty4Help, dec 2000 | feb 2004

Opdracht omschrijving:
Als Teamleader van de support teams: Microsoft, Compaq, Sharp, Sharp Mobile, LGE benelux, Minolta, Gericom, ben je verantwoordelijk voor de prestatie van het team en bouw je zelf de informatie behoeften. Dit vergt zeer veel tijd, rapportages moeten zelf worden gebouwd en onderhouden. Klantcontacten worden vastgelegd in bronsytemen, deze moeten worden geanalyseerd voor een goede rapportage ontwikkeling. Rapportages moeten worden ontwikkeld om performance te meten en kwaliteit te verbeteren

Het callcenter team handelt volgens strikte richtlijnen (KPI's)
De teamleader bouwt zelf rapportages, hierin zijn agent en team performance van belang.

Hiervoor heb ik de volgende taken verricht:
Performance rapportage templates via VBscript opbouwen en uitbreiden in Excel en Access | Aansturen van support team | Account Management, contract bespreking met cliënt, kosten baten analyse rapporten | Coördineren van teamprestatie | Resultaten analyseren, research uitvoeren t.b.v. coördinatie | Database programma controleren t.b.v. technisch support team | Forecasting en Staff planning analyseren, uitvoeren | Evaluatiegesprekken en provisieregeling bespreken, onderhouden | Productiviteitscontrole uitvoeren

Resultaat: Beter gestroomlijnde rapportages ontwikkeld waardoor een grote efficiency is behaald die de resultaten sneller weergegeven om sneller te kunnen inspringen op de ontwikkelingen en performance.